3d mapping camera

Corporate News

Článek

Článek
Jak typy GSD a nosných dronů ovlivňují relativní přesnost 3D modelu

V minulém článku Jak pozemní kontrolní body a data PPK ovlivňují relativní přesnost 3D modelu jsme zmínili, že kromě dat GCP a PPK mají GSD a nosný dron do jisté míry vliv na relativní přesnost 3D Uděláme tedy další test, abychom to ověřili.

Experiment 1: vliv GSD na relativní přesnost 3D modelu;

Podmínka 1

Nosný dron

Šikmá kamera

GCP

PPK

 CW10 VTOL

DG4pros

NE

NE

Tabulka výsledků 1:

Počet objektů

délka měření (L0)

Délka 3D modelu(L1)GSD=2cm

Délka 3D modelu(L2)GSD=1,5 cm

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7,210

7.18

7.20

0,030

0,010

 

8,706

8,69

8,65

0,016

0,056

 

10,961

10,89

10,90

0,071

0,061

2

7.010

6,88

6,86

0,130

0,150

3

1,822

1,76

1,76

0,062

0,062

4

10,410

10.38

10.37

0,030

0,040

5

10,718

10,65

10,68

0,068

0,038

6

13,787

13,72

13,71

0,067

0,077

7

11,404

11.41

11:38

-0,006

0,024

 

12,147

12.13

12.12

0,017

0,027

8

7,526

7.44

7,49

0,086

0,036

 

13,797

13,83

13,77

-0,033

0,027

9

10,374

10:35

10:35

0,024

0,024

10

2.109

1,98

2.09

0,129

0,019

 

4,281

4.14

4.19

0,141

0,091

11

14,675

14:55

14,64

0,125

0,035

 

8,600

8,58

8,57

0,020

0,030

12

13,394

13,36

13,38

0,034

0,014

13

12,940

12,95

12,91

-0,010

0,030

14

7,190

7.21

7.20

-0,020

-0,010

15

13,371

13,36

13,38

0,011

-0,009

 

6,435

6.37

6.43

0,065

0,005

16

3,742

3,74

3,70

0,002

0,042

17

6,022

6.03

5,99

-0,008

0,032

18

3,937

3,91

3,94

0,027

-0,003

19

8,120

8.09

8.12

0,030

0,000

 

14,411

14:40

14,37

0,011

0,041

20

6,077

6.06

6.04

0,017

0,037

21

13,696

13,68

13,65

0,016

0,046

RMSE: DS1=0,0397m,DS2=0,0356m

Podmínka 2

Nosný dron

Šikmá kamera

GCP

PPK

CW10 VTOL

DG4pros

Ano

Ne

Tabulka výsledků 2:

Počet objektů

délka měření (L0)

Délka 3D modelu(L1)GSD=2cm

Délka 3D modelu(L2)GSD=1,5 cm

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7,210

7.18

7.21

0,030

0

 

8,706

8,68

8,68

0,026

0,026

 

10,961

10,91

10,87

0,051

0,091

2

7.010

6,92

6,88

0,090

0,13

3

1,822

1,79

1,76

0,032

0,062

4

10,410

10.39

10.38

0,020

0,03

5

10,718

10,66

10,72

0,058

-0,002

6

13,787

13,77

13,79

0,017

-0,003

7

11,404

11:38

11:38

0,024

0,024

 

12,147

12.12

12.13

0,027

0,017

8

7,526

7,47

7,53

0,056

-0,004

 

13,797

13,83

13,78

-0,033

0,017

9

10,374

10.34

10.37

0,034

0,004

10

2.109

2.03

2.11

0,079

-0,001

 

4,281

4.18

4.28

0,101

0,001

11

14,675

14,59

14,67

0,085

0,005

 

8,600

8,57

8,58

0,030

0,02

12

13,394

13:35

13,39

0,044

0,004

13

12,940

12,92

12.9

0,020

0,04

14

7,190

7.21

7.19

-0,020

0

15

13,371

13,36

13:37

0,011

0,001

 

6,435

6.43

6.42

0,005

0,015

16

3,742

3.72

3.7

0,022

0,042

17

6,022

6:00

5,98

0,022

0,042

18

3,937

3,94

3,91

-0,003

0,027

19

8,120

8.09

8.07

0,030

0,05

 

14,411

14,41

14,38

0,001

0,031

20

6,077

6.03

6.04

0,047

0,037

21

13,696

13,65

13,65

0,046

0,046

RMSE: DS1=0,0328m, DS2=0,0259m

Podmínka 3

Nosný dron

Šikmá kamera

GCP

PPK

CW10 VTOL

DG4pros

NE

ANO

 

Tabulka výsledků 3:

Počet objektů

délka měření (L0)

Délka 3D modelu(L1)GSD=2cm

Délka 3D modelu(L2)GSD=1,5 cm

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7,210

7.20

7.20

0,01

0,01

 

8,706

8,71

8,69

0,00

0,02

 

10,961

10,87

10,88

0,09

0,08

2

7.010

6,89

6,87

0,12

0,14

3

1,822

1,79

1,75

0,03

0,07

4

10,410

10.39

10.38

0,02

0,03

5

10,718

10,67

10,69

0,05

0,03

6

13,787

13,75

13,78

0,04

0,01

7

11,404

11:39

11:38

0,01

0,02

 

12,147

12.13

12.12

0,02

0,03

8

7,526

7.51

7,49

0,02

0,04

 

13,797

13,79

13,78

0,01

0,02

9

10,374

10:35

10.34

0,02

0,03

10

2.109

2.03

2.02

0,08

0,09

 

4,281

4.15

4.21

0,13

0,07

11

14,675

14,61

14,65

0,07

0,03

 

8,600

8,60

8,57

0,00

0,03

12

13,394

13:37

13:40

0,02

-0,01

13

12,940

12,88

12,89

0,06

0,05

14

7,190

7.20

7.18

-0,01

0,01

15

13,371

13,36

13,38

0,01

-0,01

 

6,435

6,40

6.46

0,03

-0,03

16

3,742

3,75

3,75

-0,01

-0,01

17

6,022

5,97

5,97

0,05

0,05

18

3,937

3,93

3,91

0,01

0,03

19

8,120

8.10

8.08

0,02

0,04

 

14,411

14:40

14,38

0,01

0,03

20

6,077

6.04

6.05

0,04

0,03

21

13,696

13,65

13,67

0,05

0,03

RMSE: DS1 = 0,0342 m, DS2 = 0,0328 m

Podmínka 4

Nosný dron

Šikmá kamera

GCP

PPK

CW10 VTOL

DG4pros

ANO

ANO

Tabulka výsledků 4:

Počet objektů

délka měření (L0)

Délka 3D modelu(L1)GSD=2cm

Délka 3D modelu(L2)GSD=1,5 cm

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7.21

7.21

7.21

0,00

0,00

8,706

8,68

8.7

0,03

0,01

10,961

10,90

10,89

0,06

0,07

2

7.01

6,98

6,99

0,03

0,02

3

1,822

1,80

1,78

0,02

0,04

4

10.41

10:40

10.39

0,01

0,02

5

10,718

10,70

10,69

0,02

0,03

6

13,787

13,77

13,76

0,02

0,03

7

11,404

11:39

11:39

0,01

0,01

12,147

12.13

12.12

0,02

0,03

8

7,526

7,49

7.51

0,04

0,02

13,797

13,81

13.8

-0,01

0,00

9

10,374

10.36

10:35

0,01

0,02

10

2.109

2.02

2.11

0,09

0,00

4,281

4.16

4.28

0,12

0,00

11

14,675

14,66

14,68

0,02

0,00

8.6

8,54

8,53

0,06

0,07

12

13,394

13:35

13:37

0,04

0,02

13

12,94

12,89

12,91

0,05

0,03

14

7.19

7.18

7.2

0,01

-0,01

15

13,371

13:35

13:35

0,02

0,02

6,435

6.41

6.4

0,02

0,03

16

3,742

3.72

3,71

0,02

0,03

17

6,022

5,98

5,98

0,04

0,04

18

3,937

3,89

3,89

0,05

0,05

19

8.12

8.12

8.1

0,00

0,02

14,411

14:40

14,39

0,01

0,02

20

6,077

6.03

6.03

0,05

0,05

21

13,696

13,66

13,64

0,04

0,06

RMSE: DS1=0,0308m,DS2=0,0249m

Závěry

Proměnné experimentu 1 jsou:

1: S/bez dat PPK.

2:S/bez GCP.

3: různé GSD: 1,5 cm nebo 2 cm

Po analýze čtyř souborů experimentálních dat můžeme vyvodit následující závěry:

 

Když je šikmá kamera DG4Pros:

(1) S/bez pozemního kontrolního bodu (GCP) a daty PPK zapojenými do AT triangulace, ať už jde o VTOL nebo vícerotorový dron, ať už je GSD 2 cm nebo 1,5 cm, 3D model vytvořený šikmou kamerou DG4Pros může splnit požadavky na chybu relativní přesnosti Ds≤10 cm (ve skutečnosti ≤5 cm).

(2) Když je GSD jedinou proměnnou, relativní přesnost 3D modelu s GSD=1,5 cm je lepší než GSD=2 cm.

Experiment 2: Vliv typů nosných dronů na relativní přesnost 3D modelu

Podmínka 1

Šikmá kamera

GCP

PPK

GSD

DG4pros

NE

NE

1,5 cm

Tabulka výsledků 1:

Počet objektů

délka měření (L0)

Délka 3D modelu(L1)CW10

Délka 3D modelu(L2)M600Pro

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7.21

7.20

7.19

0,010

0,02

 

8,706

8,65

8,70

0,056

0,01

 

10,961

10,90

10,91

0,061

0,05

2

7.01

6,86

6,98

0,150

0,03

3

1,822

1,76

1,79

0,062

0,03

4

10.41

10.37

10.39

0,040

0,02

5

10,718

10,68

10,69

0,038

0,03

6

13,787

13,71

13,76

0,077

0,03

7

11,404

11:38

11:38

0,024

0,02

 

12,147

12.12

12.12

0,027

0,03

8

7,526

7,49

7,50

0,036

0,03

 

13,797

13,77

13,77

0,027

0,03

9

10,374

10:35

10.33

0,024

0,04

10

2.109

2.09

2.02

0,019

0,09

 

4,281

4.19

4.20

0,091

0,08

11

14,675

14,64

14,65

0,035

0,03

 

8.6

8,57

8,57

0,030

0,03

12

13,394

13,38

13:35

0,014

0,04

13

12,94

12,91

12,92

0,030

0,02

14

7.19

7.20

7.17

-0,010

0,02

15

13,371

13,38

13:35

-0,009

0,02

 

6,435

6.43

6.41

0,005

0,02

16

3,742

3,70

3,70

0,042

0,04

17

6,022

5,99

5,99

0,032

0,03

18

3,937

3,94

3,89

-0,003

0,05

19

8.12

8.12

8.08

0,000

0,04

 

14,411

14,37

14,36

0,041

0,05

20

6,077

6.04

6.06

0,037

0,02

21

13,696

13,65

13,65

0,046

0,05

RMSE: DS1 = 0,0356 m, DS2 = 0,342 m

Podmínka 2

Šikmá kamera

GCP

PPK

GSD

DG4pros

ANO

NE

1,5 cm

 

Tabulka výsledků 2:

Počet objektů

délka měření (L0)

Délka 3D modelu(L1)CW10

Délka 3D modelu(L2)M600Pro

DS1(L0-L1)

DS2(L0-L2)

1

7.21

7.21

7.21

0

0,00

 

8,706

8,68

8,70

0,026

0,01

 

10,961

10,87

10,91

0,091

0,05

2

7.01

6,88

6,98

0,13

0,03

3

1,822

1,76

1,80

0,062

0,02

4

10.41

10.38

10.39

0,03

0,02

5

10,718

10,72

10,70

-0,002

0,02

6

13,787

13,79

13,75

-0,003

0,04

7

11,404

11:38

11:38

0,024

0,02

 

12,147

12.13

12.13

0,017

0,02

8

7,526

7,53

7,49

-0,004

0,04

 

13,797

13,78

13,79

0,017

0,01

9

10,374

10.37

10:35

0,004

0,02

10

2.109

2.11

2.07

-0,001

0,04

 

4,281

4.28

4.21

0,001

0,07

11

14,675

14,67

14,66

0,005

0,02

 

8.6

8,58

8,57

0,02

0,03

12

13,394

13,39

13:35

0,004

0,04

13

12,94

12.9

12,93

0,04

0,01

14

7.19

7.19

7.18

0

0,01

15

13,371

13:37

13,36

0,001

0,01

 

6,435

6.42

6.42

0,015

0,01

16

3,742

3.7

3,71

0,042

0,03

17

6,022

5,98

6:00

0,042

0,02

18

3,937

3,91

3,91

0,027

0,03

19

8.12

8.07

8.10

0,05

0,02

 

14,411

14,38

14:35

0,031

0,06

20

6,077

6.04

6.06

0,037

0,02

21

13,696

13,65

13,67

0,046

0,03

RMSE: DS1 = 0,0259 m, DS2 = 0,256 m

Závěry

Proměnné experimentu 2 jsou:

1:S/bez GCP.

2: Dron s jiným nosičem: dron VTOL nebo dron s více rotory

Po analýze dvou souborů experimentálních dat můžeme vyvodit následující závěry:

 

Když je šikmá kamera DG4Pros:

(1) S/bez pozemního kontrolního bodu (GCP), ať už se jedná o VTOL nebo vícerotorový dron, 3D model postavený šikmou kamerou DG4Pros může splňovat požadavky na chybu relativní přesnosti Ds≤10 cm (ve skutečnosti ≤5 cm).

(2) Když je typ nosného dronu jedinou proměnnou, relativní přesnost 3D modelu s více rotorem je lepší než u VTOL, ale rozdíl není příliš velký.