3d mapping camera

Sky-target AT Assignment Software

Kategorie: Příslušenství

Podporované modely kamer: D2pros, DG3pros, DG4pros
Seznam návratů
Vzhledem k velkému množství dat shromážděných šikmými leteckými kamerami jsou požadavky na zpracování dat velmi vysoké. v důsledku různých konfigurací počítačů v clusteru může být zpracování dat přerušeno a vést ke konečnému selhání.
Software Sky-target Aerial Triangulation Assignment se nejen dokáže vyhnout počítači s nízkou pamětí, ale může také přiřadit výkonnější počítač k provádění těžkých AT-úkolů, takže počítače 8G lze také shlukovat,
Tento software může výrazně zlepšit efektivitu AT, snížit náklady na modelování a dále zlepšit efektivitu celého pracovního toku.

Zadní